Erikatsed

Erikatsed

Lisaks järgukatsetele võivad kodutütred sooritada ka erikatseid. Erikatsed süvendavad kodutütre teadmisi eri valdkondades ning eriala valik on iga kodutütre isiklik initsiatiiv ja soov. Erikatsete õpetamine võib olenevalt erialast toimuda individuaalselt või rohkemate liikmete osavõtul.

Kokku on Kodutütarde organisatsioonis 25 erikatset. Neist levinumad on matkaja, laskur, laulja ja meedik.

Erikatse sooritanud kodutütrel on õigus kanda vastava erikatse märki piduliku vormisärgi paremal käisel.